17. marraskuuta 2016

Partiolaiset ehkäisevät nuorten syrjäytymistä Yhteisvastuun tuotoilla

Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen tuottojen avulla kokeillaan partiossa esimerkiksi harrastuskaveritoimintaa, laajennetaan erityistukea tarvitsevien lasten partioon osallistumisen mahdollisuuksia, etsitään yksinäisiä lapsia ja nuoria mukaan toimintaan sekä viedään maahanmuuttajalapsia metsäretkille.


Partiolaiset osallistuivat aktiivisesti juuri päättyneeseen Yhteisvastuukeräykseen. Keräyksen tuotoilla ehkäistään nuorten syrjäytymistä partiotoiminnan avulla eri puolilla Suomea. Tuotot ohjataan paikallistasolla toteutettaviin hankkeisiin ja niiden tukemiseen. Hankkeiden tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman paljon niitä nuoria, joilla harrastusta ei ole; esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevia tai vähävaraisista perheistä tulevia lapsia ja nuoria sekä maahanmuuttajia.

Tommi Laitio: ”Partiossa on halua ja kykyä reagoida muutokseen”
Partiolaisten Yhteisvastuu-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio. Laitio näkee, että harrastamisella on suuri rooli nuoren elämässä.

"Harvan asian vaikutus nuoren hyvinvointiin on niin suuri kuin harrastuksen. Harrastuksissa nuori oppii uusia asioita, saa uusia ystäviä, hänen itsetuntemuksensa paranee ja hänen elämäänsä tulee uusia luotettavia aikuisia. Partiolaisten hankkeet todistavat, että partiossa on halua ja kykyä katsoa maailmaa tuorein silmin ja reagoida muutokseen. Näillä hankkeilla Suomesta ja partiosta tulee reilumpi paikka”, Laitio uskoo.

Partiotoiminnan lähtökohta on yhdessä kavereiden kanssa tekeminen. Porukalla asioita tehden opitaan tietoja ja taitoja, jotka auttavat elämässä pärjäämisessä.

”Partio tarjoaa yhteisön ja turvallisen kasvuympäristön, jonka jokainen nuori tarvitsee. Yhteisvastuun myötä kokeilemme ensimmäistä kertaa partiossa näin suoraan rahoitusohjausta, jotta mahdollisimman moni uusi lapsi ja nuori pääsisi mukaan”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm kertoo.

100 uutta tapaa tehdä partiota
Partio on ollut evankelis-luterilaisen kirkon Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohde vuonna 2016. Keräys tuotti yhteensä 3 458 278,70 euroa. Keräyksen tuotoilla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun kautta ammattikoulutusta Ugandassa sekä kotimaassa partiolaisten nuorten syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Partion Yhteisvastuuhankkeiden avulla etsitään 100 uutta tapaa tehdä partiota.

Järvi-Suomessa kehitetään tapoja mahdollistaa entistä paremmin partiotoimintaan osallistuminen erityistukea tarvitseville lapsille. Lisäksi monet partiolippukunnat toteuttavat omia hankkeita omilla paikkakunnillaan.

Lue lisää tästä