5. marraskuuta 2013

Lasten ja nuorten jäsenmäärä kasvussa Joensuussa

Joensuulaisten lippukuntien jäsen- ja toimintatilastoja vuodelta 2013 koostaessa kävi ilmi, että vaikka jäsenmäärämme on edelleen loivassa laskussa (pudotus 9 jäsentä eli -1,8%), on joensuulaisissa lippukunnissa toimivien lasten ja nuorten (alle 29v) määrä noussut 392 jäsenestä 434 jäseneen. Kohderyhmässämme jäsenmäärän kasvu on siis jopa 10,7%. Luvuissa näkyvät mm. Niinivaaralla ja Kiihtelysvaaran aluilla aloittaneet uudet ryhmät, mutta lippukunnat ovat käynnistäneet muutenkin uusia sudenpenturyhmiä. Kysyntää partiotoiminnalle olisi kuitenkin edelleen enemmän kuin pystymme tarjoamaan.

Jäsenmäärän muutos tarkoittaa myös, että aikuisten määrän pudotus on sitäkin suurempi. Tämä näkyy myös ryhmiä ohjaavien vapaaehtoisien määrän jyrkkänä putoamisena (-44,3%). Toisaalta ei voida tietää, paljonko lopettaneissa on Joensuun ulkopuolella asuvia ns. tukijäseniä ja paljonko aktiiveja. Pudotus asettaa kuitenkin paineita kehittää aikuisten rekrytointia, vaikka ryhmien ohjaajia löytyy paljon myös 15-28 –vuotiaiden joukosta.